Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ukraine: Diện tích trồng ngũ cốc vụ đông trong năm 2021 tăng gần 5%Trên tổng diện tích, có 6.714 triệu hecta trồng lúa mỳ, tăng 4.8% so với năm ngoái, 1.08 triệu hecta trồng lúa mạch, tăng 3.2%.

Theo số liệu của Cục Thống kê Ukraine, tổng diện tích gieo trồng ngũ cốc vụ đông của nước này tăng 4.9% trong năm 2021 lên mức 7.973 triệu hecta, trong đó có 7.259 triệu hecta gieo trồng bởi các doanh nghiệp và 1.786 triệu hecta gieo trồng bởi các hộ gia đình.

Trên tổng diện tích, có 6.714 triệu hecta trồng lúa mỳ, tăng 4.8% so với năm ngoái, 1.08 triệu hecta trồng lúa mạch, tăng 3.2%.

Vinanet