Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan làm việc với Cục Chế biến và PTTTNSChiều ngày 05/11/2020, đ/c Lê Minh Hoan, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT có buổi làm việc với Cục Chế biến và PTTTNS. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Cục trưởng Nguyễn Quốc Toản, các Phó Cục trưởng và toàn thể công chức, người viên chức, người lao động thuộc Cục Chế biến và PTTTNS.

Tại buổi làm việc, Đ/c Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng đã báo cáo với Thứ trưởng Lê Minh Hoan về những nhiệm vụ trọng tâm đang được triển khai trong năm 2020 trong tình hình dịch Covid2 diễn ra trên TG ảnh hưởng nhiều đến việc triển khai nhiệm vụ và những đề xuất kiến nghị với, Lãnh đạo Bộ NN-PTNT quan tâm chỉ đạo.

Năm 2020, Cục Chế biến và PTTTNS đã hoàn thành được các chỉ tiêu xây dựng và trình ban hành đúng tiến độ văn bản quy phạm pháp luật được; công tác phổ biến hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật được tiến hành kịp thời và chất lượng; công tác thanh tra, kiểm tra được đẩy mạnh; các hoạt động truyền thông trong lĩnh vực chế biến và Phát triển thị trường nông sản, được triển khai đa dạng dưới nhiều hình thức; công tác cải cách hành chính thường xuyên được quan tâm.

Sau khi nghe báo cáo của các lãnh đạo chủ chốt của Cục và các ý kiến phát biểu, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đã biểu dương những cố gắng, thành tích đạt được trong năm qua của tập thể lãnh đạo và công chức Cục Chế biến và PTTTNS. Thứ trưởng Lê Minh Hoan đã có một số ý kiến kết luận và chỉ đạo như sau:

- Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Tập trung xây dựng và trình ban hành các thông tư theo đúng kế hoạch được Bộ NN-PTNT giao.

- Về Công tác Chế biến BQ Nông sản: Áp dụng công nghệ mới, chế biến sâu trong lĩnh vực chế biến nhằm nâng cao giá trị gia tăng của hàng hóa và tránh tổn thất sau thu hoạch;

- Về công tác phát triển thị trường: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc chủ trì, chủ động tìm kiếm và phát triển thị trường, Cục và các đơn vị liên quan của Bộ NN có vai trò hỗ trợ.

Trong buổi làm việc và gặp mặt này, đ/c Lê Minh Hoan cũng đã đi thăm cơ sở vật chất, đ/k làm việc của cán bộ công chức viên chức Cục Chế biến và PTTTNS./.

 

CCB