Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nga: Xuất khẩu ngũ cốc có thể không sử dụng hết hạn mức trong niên vụ 2020/21Theo Hiệp hội Ngũ cốc Nga (RZS), các nhà xuất khẩu ngũ cốc nước này có thể sẽ không sử dụng hết hạn mức xuất khẩu 17.5 triệu tấn và sang niên vụ tới, xuất khẩu có thể tiếp tục giảm.

Dựa trên dự báo của RZS, xuất khẩu ngũ cốc của Nga trong giai đoạn từ 15/02 đến 01/07, tức kết thúc niên vụ nông sản của Nga, chỉ đạt 15.4 triệu tấn, trong đó bao gồm 10 triệu tấn lúa mỳ, 2 triệu tấn lúa mạch và 2.5 triệu tấn ngô.

Cũng theo RZS, xuất khẩu ngũ cốc lũy kế của Nga từ đầu niên vụ tới 15/02/2021 đã đạt 37.3 triệu tấn, bao gồm 32 triệu tấn lúa mỳ, 3.5 triệu tấn lúa mạch và 960,000 tấn ngô.

GZS dự báo xuất khẩu ngũ cốc của Nga trong niên vụ này sẽ đạt 52.7 triệu tấn ngũ cốc, trong đó bao gồm 42 triệu tấn lúa mỳ.

Vinanet